Media about the Anthology of Polish- Portuguese

Media about the Anthology of Polish- Portuguese
28 December 2020

Published in October, the anthology of Iberian poetry “Azulejo chabrem ubrane/Azulejo vestido com centaureas (Warsaw 2020), with 34 poets , 17 from Polish and 17 from Portugal- the selection of poems and the editorial staff of Katarina Lavmel, was met with interest and recognition by the media, critics in Poland and the Iberian Peninsula.

Below are a few links, for inspection, for those interested:

Poeci ze Słupska w antologii poezji polsko-portugalskiej (ZDJĘCIA) | Głos Pomorza (gp24.pl)

Katarina Lavmel: łączę dwie wartości kulturowe i dwa światy poetyckie | Polskie Radio Koszalin (pr

Entrevista a Katarina Lavmel, promotora da antologia poética polaco-ibérica – El Trapezio

programa_vi_pas_20 (sulinformacao.pt)

k24.pl)

Nadmorze 45. Na łączach: Katarina Lavmel. by Nadmorze • A podcast on Anchor

(44) Manhãs na TV | João Dórdio | Katarina Lavmel | Escritor | Poetisa – YouTube(

ARTIS-4.pdf (poezja-artis.pl)

4 – 27 – Specjalny nr czasopisma literackiego Artis  z dodatkiem z kilkoma wierszami portugalskich i polskich poetów z antologii

Czasopismo Post Scriptum – wydanie internetowe :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.yumpu.com%2Fxx%2Fdocument%2Fread%2F65010010%2Fpost-scriptum-4-2020%3Ffbclid%3DIwAR1Ma-Vf81S3nxNJ8NcuPXsNfBvCEQTaRQ17HNQz6iitVIDPmQA9DOi4afg&h=AT0U6O99R0APBJktAeFf3X26cljRoBuaQ11bpcO0y_aYbsODKDOEI6r36lQ8S6aU09u1oGSeDjEAufiQz8RBR9DystS3M2oObtNvjqAfQLD_vYPW4zBgMDtBPHyT1zx2CIi8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT04ulf9p0UBd6bzw-qpdV6yB4KBSXsK5HuRASSI46hQ7CG1XqOBluCU5zInkixwE7Y-EFbqTm5loFM0klUh-42iGklae2sQPnvNIjZJw0JM1rspMU4-abIVTVekAO8MttI3ZyogxQUf1JYQcIXawvaw

abrem ubrane | Camões I.P. em Varsóvia (camoes.pl)

Poeci ze Słupska w antologii poezji polsko-portugalskiej (ZDJĘCIA) | Słupsk Nasze Miasto

programa_vi_pas_20 (sulinformacao.pt)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.